KARA TAŞIMA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı KARA TAŞIMA HUKUKU Kod HUKK4442
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABUZER KENDİGELEN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrencilerin taşıma sözleşmesinin unsurlarını, taraflarını, taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümleri, CMR sistemi ve taşıyıcının sorumluluğu hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

İçerik

Taşıma sözleşmesi ile ilgili genel hükümler, taşıma sözleşmesinin unsurları, taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımanın muhtelif ayırımları, taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler, Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - Taşıma sözleşmesinin unsurlarını tanır, taşıma sözleşmesinde "ilgili" sıfatını taşıyan kimseleri, bu kapsamda öncelikle sözleşmenin taraflarını, bunun yanı sıra diğer ilgilileri, aracıları ve yardımcıları nitelemek için gereken bilgileri edinir. Çeşitli ayırımlara göre taşıma sözleşmesini sınıflandırır (taşımanın cereyan ettiği ortama göre, taşımanın konusuna göre, taşımanın aynı devlet ülkesinde cereyan edip etmemesine göre, gerçekleştiriliş biçimine göre) ve bu çerçevede uygulanacak hukuki rejimi tespit eder. - Taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını öğrenir. - Taşıma hukukuna ilişkin muhtelif uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olur, özellikle CMR sistemini tanır. - Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin kurallar hakkında bilgi sahibi olur. Taşıma hukukuyla ilgili gündeme gelen sorunları çözme yeterliliğini elde eder.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim.

Kaynaklar

Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu'nun Taşıma İşlerine ilişkin Dördüncü Kitabı; CMR; Taşıma Hukuku Mevzuatı, Abuzer Kendigelen/Alihan Aydın, İstanbul 2001. Eserler: Alihan Aydın, CMR'ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, İstanbul 2006.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.