PRIVATE INTERNATIONAL LAW - I -

İzlence Formu

Ders Adı PRIVATE INTERNATIONAL LAW - I - Kod HUKK2429
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi AYŞE ELİF ULUSU
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Milletlerarası özel hukukun esasları hakkında bilgi kazandırmak.

İçerik

Milletlerarası özel hukukun esasları, genel prensipler, Türk ve AB hukukunda bağlama kuralları, milletlerarası usul hukuku

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev hazırlanması.

Kaynaklar

Gülören Tekinalp, Ergin Nomer, Ayşe Odman Boztosun, Private International Law, Turkey; Gülören Tekinalp, Ergin Nomer, Ayşe Odman Boztosun, “Turkey”, International Encyclopedia of Laws, V:4, Private International Law, Ed. R. Blanpain, M. Colucci, Wolters Kluwer, 2012, Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, Beta Basım, 21. Bası, İstanbul, 2015, Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Basım, 14. Bası, İstanbul, 2016, Cemal Şanlı, Emre Esen, İnci Ataman Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024