İSİMSİZ SÖZLEŞMELER HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı İSİMSİZ SÖZLEŞMELER HUKUKU Kod HUKK4053
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SAİBE OKTAY ÖZDEMİR
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere uygulamada sıklıkla karşılacakları ancak Borçlar Kanununda düzenlenmemiş sözleşmeleri tanıtarak; onların profesyonel yaşamlarında bu sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıkları çözmelerinde ve bu sözleşmelerin hazırlanmasında yatkınlık kazandırmaktır.

İçerik

İsimsiz sözleşmelerin tanımlanması, yorumlanması, boşluk doldurma yöntemleri ve sona ermeleri anlatıldıktan sonra Tek Satıcılık Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Franchising sözleşmesi, Yönetim Sözleşmesi, Faktoring Sözleşmesi, Leasing sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi ana hatlarıyla anlatılmakta ve ilgili literatür verilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci yukarıdaki amaç doğrultusunda, isimsiz sözleşmelerle ilgili olarak karşılaşılacak uyuşmazlıklarda, sorunu anlama ve muhakeme etme, hukuk kurallarını uyuşmazlığa uygulama, sorunları çözme ve bu kapsamda yorum yapma, gerekli konularda kanun ve sözleşme boşluklarını doldurma becerilerine kavuşacaklardır.

Öğretim Yöntemleri

Teorik anlatım ve uygulamaya yönelik pratik çalışmalar

Kaynaklar

Borçlar Hukuku Özel Hükümler kitapları ile ilgili sözleşmelerin incelendiği monografi ve makaleler, yargı kararları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenciler, isimsiz sözleşmeler konusunda edindikleri genel yorumlama, uyuşmazlık çözümü, teorik bilgileri uygulamaya geçirme konusundaki yeteneklerini tüm özel hukuku alanında kullanabileceklerdir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.