ULUSLARARASI TİCARİ AKİTLER HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ULUSLARARASI TİCARİ AKİTLER HUKUKU Kod HUKK4202
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. İNCİ ATAMAN FİGANMEŞE
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Milletlerarası akit hazırlama ve milletlerarası akitler alanında çıkabilecek sorunlar hakkında donanıma sahip olunması

İçerik

Öğrenme Çıktıları

Ele alınan derslerin içeriğini, uluslar arası alanda ticari nitelikteki sözleşmelerin hazırlanması, bu hazırlama sırasında meydana gelebilecek muhtemel uyuşmazlıkların halli, yatırım uyuşmazlıkların giderilmesi ile Dünya Ticaret Örgütü nezdinde devletler arasında çıkan ticari uyuşmazlıkların giderilmesi oluşturmaktadır

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, sözleşme hazırlama, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.