GENEL HUKUK VE TÜRK HUKUK TARİHİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı GENEL HUKUK VE TÜRK HUKUK TARİHİ (YILLIK) Kod HUKK2256-Ç
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FETHİ GEDİKLİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Hukuk tarihini öğretmek

İçerik

Genel olarak dünya tarihinin ve Türk tarihinin farklı devirlerinde uygulanmış hukuk sistemleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften ele alınır. Türklerin İslâmiyete girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devletinin örfî hukuku, Tanzimat ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri konu alınır

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: - Geçmiş hukuklarımız ile günümüz hukuku arasındaki benzerlikler ve farklılıkları kavrar. Geçmiş deneyimlerden yararlanır. - Uygulamada çıkabilecek sorunların sosyal kökenlerinin araştırılmasına yardımcı olur. - Salt hukuk uygulayıcısı olmaktan ziyade hukuk yapma anlamında hukukçu olma vasıflarına da sahip olur. - Tarih bilincine sahip bir hukukçu olur.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim

Kaynaklar

Kitap

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Teorik düşünsel zemin

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.