BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK) Kod HUKK2074-MÇ
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HALİL AKKANAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur: Karşısına çıkan olaylarda Borçlar Hukukuna ilişkin olarak analiz yapabilme ve çözüm üretebilme yeteneklerini kazanır. Borçlar Kanunu Genel Hükümlerini anlama ve uygulamada gerekli donanıma sahip olur.

İçerik

Temel Kavramlar, Sözleşmelerin kuruluşu, Sözleşmelerin Geçerliliği Şartları, Temsil, Haksız Fiiller, Sebepsiz Zenginleşme, Borçların İfası, Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları, Borçların Sona Ermesi, Özellik Arzeden Borç İlişkileri, Alacağın Temliki ve Borcun Nakli

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, pratik çalışma, tartışma

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023