ÇEVRE CEZA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ÇEVRE CEZA HUKUKU Kod HUKK2920
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SERDAR TALAS
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; Çevre Hukukuna ilişkin ulusal ve ulusalüstü hukukun teorik gelişimini ve pratikteki uygulanışını, anlayabilecek temel bilgi birikimine sahip olur.

İçerik

Öğrenme Çıktıları

Çevre Hukuku dersinde, niteliği gereği çok boyutlu olan Çevre Hukukunu, hukukun üç disiplini temel alınarak incelenecektir Bu üç disiplinden; İdare Hukuku bağlamında idarenin, çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin yürütülmesine hakim olan temel ilkeler ele alınacaktır. Bu yönde üretilmiş olan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Danıştay içtihatları; dersin kaynaklarını oluşturmaktadır. Ceza Hukuku başlığı altında, Türk Ceza Kanunu?nun çerçeve karşı suçlar bahsi incelenmesi ve Kabahatler Kanununda düzenlenen idari yaptırımlar ve bu fiillerin TCK?da zikredilen suçlarla arasındaki ayrımın ortaya koyulması hedeflenmektedir. Hukukun genç bir dalı olan Uluslararası Çevre Hukuku, uluslararası hukukun ve ulusalüstü insan hakları hukukunun temel ilkeleri ve Uluslararası Adalet Divanı ile insan hakları denetim organlarının içtihatları ile halihazırda gelişmesini sürdürmektedir. Derslerde bu hukuk dalının bugün itibarı ile geldiği ve geleceğe yönelik olarak taşıdığı potansiyel tartışılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Ders Anlatımı

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.