ROMA CEZA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ROMA CEZA HUKUKU Kod HUKK2917
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SEVGİ KAYAK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Roma ceza hukuku hakkında genel bilgi sahibi olmak ve günümüz modern ceza hukuku kurumlarının tarihsel gelişimini ortaya koymaktır. Roma hukukunun, özel hukuk alanında günümüz hukukunun temelini teşkil ettiği bilinen bir gerçektir. Fakat Roma kamu hukuku alanının, özellikle de ceza hukuku alanının günümüz hukukları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu fazla bilinmemektedir. Roma ceza hukukunun kökeni On İki Levha Kanunlarına kadar dayandırılmaktadır. Modern ceza hukukunun temel kurumları olan suç, ceza, ceza yargılama, kanunilik ilkesi, cezaların şahsiliği ilkesi gibi kurumlar Roma Hukukunda da mevcuttur. Bu nedenle Roma hukukunun bu kurumlara bakış açısıyla modern bakış açısı karşılaştırılarak, aradan geçen uzun zaman süreci içinde modern ceza hukukunun bulunduğu konum ve bu süre içinde nasıl bir yol katettiği bu derste ortaya konacaktır.

İçerik

Roma ceza hukuku hakkında genel bilgi sahibi olarak, modern ceza hukukunun temel ilkelerinin tarihsel gelişimini ortaya koymaktır.

Öğretim Yöntemleri

Dersin öğretim üyesi tarafından temel düzeyde bir bilgi aktarımı Soru cevap Araştırma Ödev Ödev Sunumları

Kaynaklar

-Halide Gökçe Türkoğlu, Roma Hukukunda Suç ve Ceza, 2. Baskı, Ankara, Seçkin, 2017. -Kadir Gürten, Roma Hukukunda Crimen Kavramı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016. -A. Wilinski, “Roma Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukukuna Bir Kuşbakışı”, Çev. Belgin Erdoğmuş, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, S. 1, Diyarbakır, 1983. -Sevgi Kayak, “Roma Ceza Yargılama Hukukunda Sorgulama ve Cezalandırma Yöntemleri”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul, Der Yayınları, 2011, s. 155-185. -Diğer ilgili bilimsel monografi ve makaleler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024