KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK3024-MT
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencileri; Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin bilgi sahibi yapmak

İçerik

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku dersi kapsamında, esas olarak, kamu maliyesi ve bütçe hukukunun temel kavramları, kamu maliyesinin gelir ayağı ve kamu gelirleri içerisinde en önemli kalemi oluşturan vergilerin hukuksal düzeni; diğer taraftan, kamu maliyesinin gider ayağı ve kamu giderlerinin gerçekleştirilme süreci incelenmektedir. Bütçe, bütçenin hazırlanması, bütçenin denetimi, vergi ödevinin niteliği, vergi borcunun doğması, sona ermesi, vergi ödevlerine aykırılığın sonuçları, bu alandaki uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin maddesel ve biçimsel kurallar, kamu harcamalarının gerçekleştirilmesinde izlenen ihale süreci, ihale yöntemleri, bu süreçte yaşanan uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri bu ders kapsamında incelenmesi amaçlanan temel konulardır.

Öğretim Yöntemleri

Konu ile ilgili ders anlatımından sonra, öğrencilerin aktif katılımlarının esas alındığı pratik çalışmalar yapılır

Kaynaklar

1) Mualla Öncel/Ahmet Kumrulu/Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan, 22.Bası, 2012. 2) Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen, 2012.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024