TAX PAYER RIGHTS

İzlence Formu

Ders Adı TAX PAYER RIGHTS Kod HUKK3918
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. ERDEM ATEŞAĞAOĞLU
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

“Vergi Yükümlüsünün Hakları” dersi kapsamında, yerel ve uluslararası düzenlemelerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste kapsamında aşağıdaki konular ele alınacaktır: 1. Vergi Yükümlüsü Kavramı ve Kapsamı 2. Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmeleri Kapsamındaki Düzenlemeler 3. Adil Yargılama ve Mülkiyet Hakkı 4. Suç ve Cezalarda Yasallık ve Ne Bis in İdem İlkesi 5. Özel Hayata Saygı ve Vergi Mahremiyetinin Korunması Hakkı 6. Özgürlükler ve Vergilendirme 7. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yoluyla Mükellef Haklarının Korunması 8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla Mükellef Haklarının Korunması 9. Anayasa Mahkemesi Kararları 10. Avrupa Adalet Divanı Kararları 11. Diğer Ülkeler Tarafından Uygulanan Mükellef Haklarının Korunma Yolları 12. Genel Değerlendirme.

Öğretim Yöntemleri

Öğrencilerin aktif katılımlarının esas alındığı dersler yapılır.

Kaynaklar

Billur Yaltı, Vergi Yükümlüsün Hakları, Beta Yayınevi, 2006

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.