INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW

İzlence Formu

Ders Adı INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW Kod HUKK2425
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM KAYA
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Uluslararası insan hakları hukuku hakkında bilgi kazandırmak

İçerik

Ders kapsamında, insan haklarının tarihsel gelişimi, Evrensel Beyanname, BM Sözleşmeleri ve mekanizmaları, bölgesel olarak Avrupa İnsan Hakları, insan haklarının korunması alanında diğer uluslararası temel belgeler, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında temel haklar ve özgürlükler işlenmektedir. Kadın Hakları; toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, mülteci hakları özellikle üzerinde durulan güncel sorunlardır

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev hazırlanması, sunum

Kaynaklar

Antony Aust, Handbook of International Law, 2nd ed, 2010, Ch.11, pp.215-235. Ilias Bantekas and Lotz Oette, International Human Rights Law and Practice, (CUP 2013). Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, (Cornell University Press 2003). INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: CASES, MATERIALS, COMMENTARY (2nd edition) by Olivier de Schutter

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.