TÜKETİCİ HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı TÜKETİCİ HUKUKU Kod HUKK4178
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BAKİ İLKAY ENGİN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

"Tüketici Hukuku dersi kapsamında şu konu başlıkları ele alınmaktadır: 1. Tüketici İşlemi Kavramı ve Tüketici İşleminin Unsurları 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun?da Düzenlenmiş Sözleşme Türleri 3. Tüketici Kuruluşları 4. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri"

İçerik

"Tüketici Hukuku dersi kapsamında şu konu başlıkları ele alınmaktadır: 1. Tüketici İşlemi Kavramı ve Tüketici İşleminin Unsurları 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun?da Düzenlenmiş Sözleşme Türleri 3. Tüketici Kuruluşları 4. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri"

Öğretim Yöntemleri

Teorik Dersler ve Pratik Çalışmalar, Yargıtay Kararı İnceleme.

Kaynaklar

Yararlanılabilecek Genel Eserler: İ. Yılmaz Aslan: Tüketici Hukuku Dersleri, 6. Bası, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016. İ. Yılmaz Aslan: 6502 Sayılı Kanun'a Göre Tüketici hukuku, 5. Baskı, Ekin Yayınevi, 2015. Murat Aydoğdu: Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. Yahya Deryal/Yakup Korkmaz: Yeni Tüketici Hukuku Ders Kitabı, 3. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015 Ahmet Karakocalı/Ali Suphi Kurşun: Tüketici hukuku (6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere Göre ), Aristo Yayınevi, İstanbul, 2015. Çağlar Özel: Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016. Aydın Zevkliler/Çağlar Özel: Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhleri: Sezer Çabri: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (6502 Sayılı Kanuna Göre), Adalet Yayınevi, 2016. Mustafa Alper Gümüş: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C. 1, Madde 1-46, Vedat Yayınevi, İstanbul, 2014.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.