ÇOCUK HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUK HUKUKU Kod HUKK3277
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEMDUH CEMİL ŞİRİN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Çocuk Hukuku idealist, insanlığa dair derdi olan aynı zamanda umutlu hukukçu adaylarına hitap eder. Temel anlayış: "çocukların daha güzel bir dünyada yaşayabilmesi için Çocuk Hukuku".Çocuklar yetişkinler gibi hukuk öznesi (süjesi) olmasına rağmen haklarının hayata geçirilmesi ve hak ihlalleri karşısında korunmaları bakımından hukuki imkânlardan yetişkinler kadar istifade edememektedirler. Dünya ve ülkemiz nüfusunun neredeyse 1/3’ü çocuklardan oluşmasına rağmen çocuğa özgü hukuk anlayışının yeterince geliştiğinden bahsetmek mümkün değildir. Hukuk eğitimi alan bireylerde çocuğa yönelik bir farkındalık oluşturmak, eğitim hayatlarından sonra icra edecekleri meslek yaşamlarında “çocuğun yüksek yararı” ilkesini bilen, bu ilkeyi uygulayan ve uygulanması için gayret gösteren hukukçular olarak yetişmelerini sağlamak dersin amacıdır.

İçerik

Çocuk Hukuku, çocuğu hak sahibi bir hukuk öznesi olarak kabul eden, çocuğun direkt veya dolaylı etkilendiği bütün hukuki konuları “çocuğun yüksek yararı” ilkesi doğrultusunda yorumlayan hukuk dalıdır. Çocuk Hukuku olandan yola çıkarak olması gerekene yönelir ve çocuğu kendisine göre şekillendiren hukuk anlayışı yerine çocuğu merkeze alan, çocuğa göre şekillenen hukuk anlayışına dayanır. Çocuk Hukuku Dersi, çocukları ilgilendiren hukuki sorunların “çocuğun yüksek yararı” ilkesi rehberliğinde nasıl çözülebileceğine odaklanmaktadır. Çocukları ilgilendiren hukuki sorunlar çocukların haklarının ihlal edildiği her türlü hukuki sorun olabilir. Özellikle yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, her türlü şiddet ve istismardan korunma hakkı, sosyal korunma hakkı gibi hakların ihlal edilmesinden kaynaklanan sorunlar üzerinde durulacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, Ankara, Pegem Yayıncılık, 6.bası, 2018 Rona Serozan, Çocuk Hukuku, İstanbul, Vedat Yayıncılık, Tıpkı Bası, 2017 Hasan Tahsin Fendoğlu, Çocuk Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, 2014 Hayrunnisa Özdemir, Çocuk Hukuku, XII levha, 2017

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024