KİŞİSEL VERİLER VE BİLGİ EDİNME HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı KİŞİSEL VERİLER VE BİLGİ EDİNME HUKUKU Kod HUKK4198
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. CEMİL KAYA
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere bilgi edinme hukukunun ve kişisel veriler hukukunun temel ilkelerini öğretmektir.

İçerik

Bilgi Edinme Kanunu ve Avrupa Birliği mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde bilgi edinme hakkının kapsamı, hukuki boyutu ile esas olarak anayasada düzenlenmiş olan kişisel verilerin korunması konusunun hukukumuzdaki yeri ve kapsamı ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, soru-cevap, sunum.

Kaynaklar

Bahtiyar AKYILMAZ, Murat SEZGİNER, Cemil KAYA, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi Cemil KAYA, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayınevi Elif KÜZECİ, Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Kitabevi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023