BASIC PRINCIPLES OF CONTRACT LAW (SÖZLEŞME HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI )

İzlence Formu

Ders Adı BASIC PRINCIPLES OF CONTRACT LAW (SÖZLEŞME HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI ) Kod HUKK3920
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. SANEM AKSOY DURSUN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersi seçen öğrencilerin, sözleşme hukukunun temel kavramlarının uluslararası bir dil olan İngilizce karşılıklarını öğrenmelerini amaçlar.

İçerik

Sözleşme hukukunun temelini oluşturan şart, vade, zamanaşımı, cezai koşul, ifa gibi birçok kavramların İngilizce dilinde açıklanması

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev, sunum

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023