TEBLİGAT HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı TEBLİGAT HUKUKU Kod HUKK5010
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. EVREN KOÇ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersi alan öğrenciler, tebligat hukukuna ilişkin kavramları, tebligat usulünü, usulsüz tebligatın sonuçlarını öğrenir ve bu bilgileri uygulamada kullanabilecek düzeye sahip olur.

İçerik

Tebligat Hukuku; tebligat hukukunun temel kavramlarını, tebligat sürecini ve tebligat türlerini inceler.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım ve tartışma

Kaynaklar

Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği; Yargıtay ve Danıştay içtihatları; Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku, 6. bs., Ankara, 2016; Ejder Yılmaz/ Tacar Çağlar, Tebligat Hukuku, Ankara, 2013

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024