SOSYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİ Kod HUKK1120
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Sosyolojik düşünme ve bakış açısını, başlangıç düzeyinde öğrenciye aktarmak; bu aktarımı sosyoloji tarihinden, güncel yaklaşım ve araştırmalardan hareketle örneklendirmek ve tartışmak.

İçerik

Bu ders kapsamında sosyolojinin inceleme nesnesi, ilgi alanı, sınırları, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi ve yöntemi ele alınacaktır. Böylece sosyolojiye dair genel bir çerçeve çizilirken, on dokuzuncu yüzyılda doğan bu disiplinin tarihçesi esas alınacak, ancak güncel yaklaşım ve araştırmalardan da örnekler verilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Dersin nihayetinde öğrenci, sosyolojik dikkatin ve ilginin neye ve nasıl odaklandığını, bu odaklanmanın kavramsal araç ve yöntemlerini başlangıç düzeyinde kavramış olacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Konferans ve tartışma.

Kaynaklar

Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün, İstanbul, Der, 2007. - Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, İstanbul, Ayrıntı, 2009. - Anthony Giddens, Sosyoloji, İstanbul, Kırmızı, 2008. - Lewis A. Coser, Sosyolojik Düşüncesin Ustalar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Teorik öğrenim açısından öğrencinin kapasitesini geliştirir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.