TÜRK HUKUK REFORMU

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK HUKUK REFORMU Kod HUKK1119
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

hukuk reformunu öğretmek

İçerik

- Osmanlıdan Cumhuriyete hukuk reformlarındaki devamlılık ve farklılaşmalar hakkında bilgi sahibi olur. - Güncel sorun ve tartışmaların sosyal kökenleri hakkında bilgi sahibi olur. - Reform süreçleri hakkında edindiği bilgilerle, salt hukuk uygulayıcısı olmanın ötesinde bu süreçler üzerinde akıl yürütebilen bir hukukçu vasfına sahip olur

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki kazanımlara sahip olur:

Öğretim Yöntemleri

Tanzimat dönemi, Cumhuriyet dönemi ve Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirilen hukuk reformları konu alınır.

Kaynaklar

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Kitap

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.