MANTIK

İzlence Formu

Ders Adı MANTIK Kod HUKK1000
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrenciye mantık bilimini başlangıcından 20. yüzyıla kadar geçen süreci kapsayacak şekilde anlatmak.

İçerik

Klasik Mantıktaki Terimler, Önermeler ve çıkarımları incelemek.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, Örneklendirme, Tartışma

Kaynaklar

Temel Mantık - Şafak Ural - Çantay Kitabevi

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.