MEDENİ USUL HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MEDENİ USUL HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK3063-MÇ
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT ATALI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Davanın esası hakkında hangi şartlar altında bir karar verilebileceğinin kavratılması ve bu uygulamada bu şartların tayin ve tespit edilebilmesidir. Kanun yollarına başvuru şartları ve sebeplerinin kavranılması, tahkim ve alternatif yargı yolları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.

İçerik

Özel hakların teminat altına alınması ve kabul ettirilmesi ile gerçek hukuki durumun tespit edilmesine hizmet eden Medeni Usul Hukukunun amaçlarının kavranılması, Medeni Usul Hukukuna hakim olan ilkeler ve ilk derece mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama kuralları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatına da değinilmektedir..Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı olan Yargıtay?ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, pratik çalışma, karar incelemesi ve gerekli görüldüğü takdirde öğrencilere ödev hazırlatılması yolu ile ders işlenir.

Kaynaklar

- Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, 2000 - Prof. Dr. Baki KURU/ Prof. Dr. Ramazan ASLAN/ Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 20. Baskı, Ankara, 2009 - Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ/ Prof. Dr. Oğuz ATALAY/ Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, 8. Baskı, Ankara, 2009 - Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, İstanbul, 2004 - Prof. Dr. Timuçin MUŞUL, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2009 -- Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA/ Prof. Dr. Kamil YILDIRIM/ Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul, 2009 - Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI/ Yard. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU/ Araş. Gör. Evren KOÇ, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4. Baskı, İstanbul, 2008

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.