ROMA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı ROMA HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK1014-Ç
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ABDURRAHMAN SAVAŞ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Günümüzde yaşayan hukuk kavram ve kurallarının hangi sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel koşullara bağlı olarak doğduklarını, geliştiklerini, değiştiklerini göstermek suretiyle; hukuk kurallarının doğru ve amaca uygun olarak yorumlanması ve hukuk kuralı yaratımı, geliştirilmesi konularında yeterlilik ve beceri kazandırılması, Roma hukukunda özellikle temel alınan laik hukuk formasyonunun verilmesi.

İçerik

M.Ö. 6. yüzyılda Roma İmparatorluğunun kuruluşundan günümüze dek hukuk kurum, kural ve kavramlarının ortaya çıkışı, gelişmesi ve günümüz hukukuna etkisi ile bu gelişime etki eden siyasal, ekonomik, sosyal ve tarihsel nedenlerin incelenmesi. Roma hukuku kurallarının, Borçlar ve Eşya hukuku başta olmak üzere, özel hukuka yoğun olarak etki ettiği alanların, mevcut hukuk kurallarımızla karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Öğretim Yöntemleri

Dersler öğretim üyeleri tarafından konferans sistemiyle anlatılır. Ancak belirli aralarla işlenen konular üzerine öğrencinin katılımıyla pratik çalışma/olay çözümleme yapılır. Belirli aralıklarla verilen ödevler öğrencilerle birlikte değerlendirilir.

Kaynaklar

Ziya Umur-Roma Hukuku Ders Notları Türkan Rado-Roma Borçlar Hukuku Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu- Roma Hukuku Dersleri Belgin Erdoğmuş- Roma Eşya Hukuku Özcan Karadeniz- Roma Hukuku Tarihi Giriş Özcan Karadeniz- Roma Eşya Hukuku Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu- Roma Hukuku Meseleleri Diler Tamer- Roma Hukuku Uygulamaları Ayrıca derslerde ödev olarak verilen konulara ve öğrencilerin yabancı dil bilgilerine göre her yıl farklı araştırma kaynakları da önerilebilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023