YABANCI DİL (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİL (YILLIK) Kod ODYD0003-Ç
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. HARİKA ULAŞ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek; Basit İngilizce metinleri okuyabilcek ve anlayabileceklerdir.

İçerik

Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi

Öğrenme Çıktıları

dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek; Basit İngilizce metinleri okuyabilcek ve anlayabileceklerdir.

Öğretim Yöntemleri

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.