ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK) Kod HUKK1008-MT
Kredi 4 AKTS 12
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABDURRAHMAN EREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Anayasa Hukukunun Genel Esaslarında özellikle liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. Bu bölümün başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. konular oluşmaktadır.

İçerik

Anayasa, Anayasaların içerikleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, Devlet ve unsurları, Devlet şekilleri, Hükümet sistemleri, Osmanlı Anayasal Gelişmeleri, Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri, Anayasaya hakim temek ilkeler, Temel Hak ve Hürriyetler, Siyasi Partiler, Yasama-Yürütme ve Yargı Fonksiyonları, Anayasa Yargısı

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024