TÜRK DİLİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ (YILLIK) Kod ODTD0003-Ç
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. NESRİN EVRANOS
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

İletişim, dil ve ilişkisini; Türkçenin özelliklerini, tarihi ve dünya dilleri arasındaki yerini, Türkçenin ses özelliklerini kavaram; yazım (imla) ve noktalama kurallarını kavrama-uygulama, (metin bağlamında) kelime, cümle ve paragrafı kavrama; ses-kelime-cümle-paragraf-metin ilişkisini yapısalcı yaklaşımla değerlendirme-kavrama; anlatım ve özelliklerini kavrama; kelime çeşitlerini anlatım türleriyle ilişkilendirerek kavrama, okuma ve yazma kültürüyle ilgili temel becerileri kazanma-geliştirme

İçerik

İletişim, dil ve ilişkisini; Türkçenin özelliklerini, tarihi ve dünya dilleri arasındaki yerini, Türkçenin ses özelliklerini kavaram; yazım (imla) ve noktalama kurallarını kavrama-uygulama, (metin bağlamında) kelime, cümle ve paragrafı kavrama; ses-kelime-cümle-paragraf-metin ilişkisini yapısalcı yaklaşımla değerlendirme-kavrama; anlatım ve özelliklerini kavrama; kelime çeşitlerini anlatım türleriyle ilişkilendirerek kavrama, okuma ve yazma kültürüyle ilgili temel becerileri kazanma-geliştirme

Öğretim Yöntemleri

uzaktan öğretim yöntemi ile

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024