TÜRK DİLİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ (YILLIK) Kod ODTD0003-Ç
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. NESRİN EVRANOS
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

İletişim, dil ve ilişkisini; Türkçenin özelliklerini, tarihi ve dünya dilleri arasındaki yerini, Türkçenin ses özelliklerini kavaram; yazım (imla) ve noktalama kurallarını kavrama-uygulama, (metin bağlamında) kelime, cümle ve paragrafı kavrama; ses-kelime-cümle-paragraf-metin ilişkisini yapısalcı yaklaşımla değerlendirme-kavrama; anlatım ve özelliklerini kavrama; kelime çeşitlerini anlatım türleriyle ilişkilendirerek kavrama, okuma ve yazma kültürüyle ilgili temel becerileri kazanma-geliştirme

İçerik

İletişim, dil ve ilişkisini; Türkçenin özelliklerini, tarihi ve dünya dilleri arasındaki yerini, Türkçenin ses özelliklerini kavaram; yazım (imla) ve noktalama kurallarını kavrama-uygulama, (metin bağlamında) kelime, cümle ve paragrafı kavrama; ses-kelime-cümle-paragraf-metin ilişkisini yapısalcı yaklaşımla değerlendirme-kavrama; anlatım ve özelliklerini kavrama; kelime çeşitlerini anlatım türleriyle ilişkilendirerek kavrama, okuma ve yazma kültürüyle ilgili temel becerileri kazanma-geliştirme

Öğrenme Çıktıları

1. Dilin rolünü ve önemini kavratmak 2. Dil-kültür ilişkisini kavratmak 3. iletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak 4. Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırmak-geliştirmek 5. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak 6. Kelime , cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavratmak 7. Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisini kazandırmak-geliştirmek 8. Metin ve metin parçalarını, doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerilerini kazandırmak-geliştirmek 9. Anlatım türlerinin özelliklerini kavratmak 10. Her anlatım türünde yazma becerisini kazandırmak-geliştirmek

Öğretim Yöntemleri

uzaktan öğretim yöntemi ile

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.