ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YILLIK) Kod ODAI0003-T
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. SELÇUK GÜRSOY
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin öncelikli amacı Osmanlı Devletinin klasik döneminin bitişinden Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ve günümüze kadar olan dört asırlık süreçte Türk milletinin daima çağdaşlaşma çabası içinde olduğunu göstermektir. Dünya değişirken Türk devleti ve milleti de çağı yakalamak, idaresi altında yaşayan insanlara refah ve mutluluk getirmeyi amaçlamıştır. Dersimiz bu çabayı belgelere ve ilmi değerlendirmelere dayanarak izah etmektedir. .

İçerik

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları.Birinci Dünya Savaşı süreci, Ermeni Meselesinin ortaya çıkışı, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM'nin faaliyetleri, Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan Eğitim.

Kaynaklar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Ders Kitabı,Editör:Prof.Dr.Cezmi Erarslan

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024