HUKUK BAŞLANGICI (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı HUKUK BAŞLANGICI (YILLIK) Kod HUKK1012-Ç
Kredi 1 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SAİBE OKTAY ÖZDEMİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin hukuk genel teorisine giriş yapmaları sağlanarak hem özel hukuk, hem de kamu hukuku alanındaki temel kavram ve kurumlarla tanışılmasını sağlamak

İçerik

Hukukun Tanımı, Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk arasındaki İlişki, Hukukun Fonksiyonları, Adalet, Adaletin Türleri, Hukuksal Bilginin Niteliği, Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları, Hukukun Yürürlüğü, Hukukun Uygulanması, İçerik Açısından Hukukun Uygulanması, Hukukun Anlam Açısından Uygulanması, Hukukun Yorumu, Boşluk Doldurma ve Takdir Yetkisi, Hukuk Sistemleri

Öğretim Yöntemleri

Dersler genel olarak hocanın konferans biçiminde anlatımı ve öğrencilerin soru ve cevap ile katılımı üzerine kurulmuştur. Sene içinde bir defa konuları önceden ana başlıklar halinde belirlenmiş temel kavram ve kurumlara ilişkin on sayfa ile sınırlı akademik kaynak kullanımını gerektiren yazılı ödev verilir. Gönüllülük esasına bağlı olarak yabancı dilde (İngilizce ve Almanca) 5-10 sayfa arasında grup çalışmasına uygun çeviri ödevi verilir. Bu ödevin sonuçları kanaat notu olarak değerlendirilmektedir

Kaynaklar

Yasemin Işıktaç, Hukuk Başlangıcı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2010.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024