TÜRKİYE'DE SEÇİM HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE'DE SEÇİM HUKUKU Kod HUKK9887
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VOLKAN ASLAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türkiye’de uygulanmakta olan seçim hukuku ile ilgili temel bilgilerin edinilmesi.

İçerik

Türkiye’de Seçim Hukuku, ülkemizde uygulanmakta olan seçim kurallarını ele almaktadır

Öğrenme Çıktıları

Türkiye’de uygulanan seçim türlerini, bunlarla ilgili kuralları, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını öğrenmek.

Öğretim Yöntemleri

Teorik, ders anlatımı

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.