SOSYAL MEDYA

İzlence Formu

Ders Adı SOSYAL MEDYA Kod MARKOL45
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YEŞİM GÜÇDEMİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İletişim teknolojilerinin gelişim sürecini ve bu sürece yönelik geliştirilen bakış açılarını saptayabilmek. İnterneti ve Özellilerini detaylı olarak ele almak

İçerik

İnterneti ve Özellilerini detaylı olarak ele almak.

Öğretim Yöntemleri

Ders notu, ders sunumu, video.

Kaynaklar

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.