KURUMSAL İLETİŞİM

İzlence Formu

Ders Adı KURUMSAL İLETİŞİM Kod MARKOL41
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDA MENGÜ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kurumsal İletişim konusunda bilgilenmek. Kurumsal iletişim kavramını ve yöntemleri, kullandığı araçları öğretmek.

İçerik

Kurumsal iletişim alanında yer alan kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetlerinin kuram ve uygulamaları anlatılır. Bu bağlamda kurumsal iletişim stratejisi hazırlama, kurum kimliği, felsefesi ve hedef kitle vb. kavramlar çerçevesinde konu anlatılır. Ayrıca örgütsel iletişim sistemleri ve kurumsal iletişim sistemleri arasında bağlantı kurulur.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Ders için hazırlanan notlar ve kaynakçası.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.