TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İzlence Formu

Ders Adı TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Kod MARKOL36
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABDULLAH OKUMUŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Derse ilişkin temel kavramları tanıtmak Yönetim bakış açısını geliştirmek Çeşitli pazarlama problemlerine analitik çözüm yaklaşımları getirmesini sağlamak Yöneticilerin karşılaşabileceği problemlerin çözümüne ilişkin sonuç ve tavsiyeler oluşturma yeteneklerini geliştirmek.

İçerik

Bu ders kapsamında; tüketici davranışının pazarlama alanındaki yeri ve önemi, tüketici araştırmaları, tüketici davranışına etki eden fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel etkiler ve tüketici satın alma süreçleri üzerinde durulacaktır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.