KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

İzlence Formu

Ders Adı KAMUOYU ARAŞTIRMALARI Kod MARKOL34
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. VELİ POLAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilere kamuoyu kavramını, kamuoyu araştırmalarındaki dinamikleri ve kamuoyu medya ilişkisini anlatmak amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste özellikle II. Dünya Savaşı sonrası gelişen yeni yönetim anlayışının, siyaset biçiminin göz önüne aldığı önemli dinamiklerden biri olan kamunun genel kanaati, ortak düşüncesidir. Bu noktada yönetenlerin, kamuoyuna ilişkin yaklaşımlarının özellikle meşruiyet noktasında önemli bir açılım sergilediği görülmektedir. Özellikle politikanın, bilimsel kaynaklarla, referanslarla kamulara dönük siyasalar, stratejiler, politikalar üretmesi çok daha yoğun tartışmalara yol açan bir eylemlilik olarak dikkatleri üzerine toplamıştır. ?Kamuoyu araştırmaları dersinde de bu yeni yapılanmanın kuramsal yansımaları ve kamunun kanaatlerinin sorgulanmasına ilişkin uygulamaların boyutları, niteliği tartışılacak, sorgulanacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sınıf seviyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi

Kaynaklar

Celinda C. Lake, Pat Callbek Harper, Kamuoyu Araştırmaları

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.