HALKLA İLİŞKİLER

İzlence Formu

Ders Adı HALKLA İLİŞKİLER Kod MARKOL33
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDA MENGÜ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin işlevini, amacını, kullandığı araçları ve uygulama biçimlerini farklı teknikler bağlamında irdelemek. Halkla ilişkilerin farklı uygulama alanlarını anlamak ve bunlara ilişkin örneklerle pekiştirmek.

İçerik

Bu derste halkla ilişkiler kavramı tartışılarak, konunun tarihçesi üzerinde durulacak ve halkla ilişkiler alanının diğer bağlantılı olduğu alanlarla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu derste Stratejik Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde İmaj Yönetimi, Kriz Yönetimi ( Risk İletişimi, Sorun Yönetimi, Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde İlişki Yönetimi, Marka İletişimi Yönetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk İletişimi, Etkinlik yönetimi, Dijital halkla ilişkiler, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Halkla İlişkiler ve Etik Derste halkla ilişkiler uzmanını nitelikleri, kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları ve halkla ilişkiler kampanyasının teorik aşamaları anlatılacaktır. Derste ele alınacak diğer konular da halkla ilişkilerde hedef kitlenin önemi ve halkla ilişkiler ajansları ile çalışma koşulları olacaktır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders sunumu, Ders videosu.

Kaynaklar

Asna, A. (1998). Public Relations, İstanbul, Der Yayınları. Becerikli, S. Y. (2003). “Eleştirel Yaklaşımlar Çerçevesinden Halkla İlişkiler Disiplinine İlişkin Bir Değerlendirme: Amerika ve İngiltere Örnekleri,” Halkla İlişkiler Kitabı, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, 2003 Cutlip, S. M., Center, A. H. & Broom, G. M. (1999). “Effective Public Relations”. Prentice Hall, New Jersey Oliver, S. (2007). Public Relationd Stratetegy.London:CIPR, Kogan Page. Smith, R.D. (2008). Strategic Planning for Public Relations, New Jersey London: Lawrence Erlbaum Associates. Hodges, C. (2006). “PRP Culture: A Framework for Exploring Public Relations Practitioners as Cultural Intermediaries”. Journal of Communication Management, V.10 N.1. Grunig.J.E., L.A. (1996). Implications of Symmetry for a theory of Ethics and Social Responsibility in Public Relations. Retrieved March, 1996 form http://www.worldprfestival.org./reportage_mat/grunig1.doc Kazancı, M. (2001). “Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler”. Turhan Kitapevi, Ankara. Kent, M. L. & Taylor, M. (2004). Halkla İlişkilerin Diyalogsal Teorisine Doğru, Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar, Der. Hanife Güz ve Sema Yıldırım Becerikli, Ankara, Alban Yay. Tortop, N. (1993). Halkla İlişkiler, Ankara,Yargı Yayınları. Peltekoğlu, F. B. (1998). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul, Beta Yayınları. Stockholm Accords, 15 Hziran 2010, Global Alliance for Public Relations and Communication Management, www.globalallincepr.org, ed: Ylva Skoogh, Gary McCormick, Toni Muzi Falconi. Ihlen, Ø. (2007). Building on Bourdieu: A sociological grasp of public relations. Public Relations Review, 33(3), 269-274. Mengü, S. and Görpe, S. “The Ethical Criticism Of Public Relations Management Under The Influence Of Globalization: Public Relations Roles,” Bioethics: Global and Socıetal Aspects, Susanne, C. et. al. (Eds.). 2009, ISBN: 978-960-89678-2-3. Hutton, J. G. (2004). Halkla İlişkilerin Tanımı, Boyutları ve Sahası, Halkla İlişkilerde Seçme Yazılar, Der. Hanife Güz ve Sema Yıldırım Becerikli, Ankara, Alban Yay. s. 5. Seda Mengü (2016). Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar, Derin Yayınları, İstanbul.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024