STRATEJİK YÖNETİM

İzlence Formu

Ders Adı STRATEJİK YÖNETİM Kod MARKOL32
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MUHSİN MURAT YAŞLIOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders ile stratejik Yönetim süreci kapsamında işletmelerde stratejik yönlendirme, iç ve dış çevre analizleri ve strateji türleri anlatılacaktır.

İçerik

Stratejik Yönetim süreci ders boyunca tartışılacak ve işletmelerde rekabet avantajı, ortalama üzeri getiri ve sürdürülebilir karlılık konularının üzerine odaklanılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Ders sunumları ve verilen örnekler

Kaynaklar

Yaşlıoğlu, M.M., Rekabet Avantajı ve Strateji: Yöneticinin El Kitabı, 2016, Beta Kitabevi

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.