GENEL İKTİSAT

İzlence Formu

Ders Adı GENEL İKTİSAT Kod MARKOL13
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜLDEN ÜLGEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı temel ekonomik kavramları tanımlamak ve üretici ve tüketici davranışlarını hem kısa hem de uzun dönemde piyasa dengeleri ile birlikte açıklamaktır.

İçerik

Giriş Düzeyinde İktisat Biliminin Tanımı, Kapsamı, Mikro İktisada Giriş Bağlamında Tüketici Ve Üretici Davranışlarına İlişkin Temel Konular İle Piyasa Yapıları Ve Denge Durumları ile Faktör Piyasaları Ve Denge Durumlarının Öğretilmesi

Öğretim Yöntemleri

Genel olarak, konular dersin öğretim görevlisi tarafından açıklanmaktadır. Buna ek olarak, e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu kullanılmaktadır.

Kaynaklar

İKTİSAT BİLİMİNE GİRİŞ – PROF. DR. GÜLDEN ÜLGEN - TÜRKMEN KİTABEVİ – 6. BASKI- 2014 İKTİSAT BİLİMİNE GİRİŞ DERS NOTLARI-– PROF. DR. GÜLDEN ÜLGEN

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.