PAZARLAMA İLKELERİ

İzlence Formu

Ders Adı PAZARLAMA İLKELERİ Kod MARKOL11
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABDULLAH OKUMUŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

- Pazarlamaya ilişkin temel konuları, kavramları ve terminolojiyi anlamak. - Pazarlamanın işletme içerisindeki yerini ve diğer uygulama alanlarını anlamak. - Pazarlamada yeni trendler ve iş modelleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak - Gündelik olayları pazarlama bakış açısıyla ele alabilmek

İçerik

Pazarlama ilkeleri dersi kapsamında pazarlamanın ne olduğu, gelişimi, pazar kavramı, tüketici ve endüstriyel alıcı davranışları, müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi, pazarlamada çevresel unsurların önemi, rekabet üstünlüğü oluşturma, pazarlamada stratejik araçlar, pazarlamada bilgi ve araştırmanın önemi, internet gibi gelişen kanallarda pazarlamanın gelişimi ve pazarlamada sürdürülebilirlik konuları üzerinde durulacaktır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024