GİRİŞİMCİLİK

İzlence Formu

Ders Adı GİRİŞİMCİLİK Kod MARKOL23
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. LEVENT ŞAHİN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını sağlamak.

İçerik

Bir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu bağlamda Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Girişimcilik ve iş planı oluştırma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu.

Kaynaklar

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.