ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

İzlence Formu

Ders Adı ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Kod MARKOL22
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDAT MURAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin esas amacı; örgütsel davranış teorileri, kurum kültürü, inanç, tutum, davranış ve algılama, kişilik ve kişilik teorileri, gruplar, liderlik, otorite, güç ve etkileme, motivasyon, iletişim ve stres, örgütsel çatışma ve değişme gibi konuların öğrenilmesi ve örgütlerdeki söz konusu davranışların analiz edilmesidir.

İçerik

Derste, gerek teorik gerekse pratik anlamda örgütsel davranışın esasları ele alınacaktır. Bu bağlamda örgütsel davranış teorileri gibi teorik bilgiler yanında, örgütsel davranışı etkileyen kurum kültürü, inanç, tutum, algılama vb. pratik sosyo-psikolojik süreçlere değinilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Açık Öğretim

Kaynaklar

Ders notları

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.