HAYAT SİGORTALARI (HAYAT, FERDİ KAZA, SAĞLIK)

İzlence Formu

Ders Adı HAYAT SİGORTALARI (HAYAT, FERDİ KAZA, SAĞLIK) Kod BASI2190
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ELVAN ATALAY
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Banka/Sigorta/Finans sektöründe çalışacak olan öğrencilere meslek yaşamlarında kullanabileceği hayat, sağlık ve bireysel emeklilik sistemi hakkında bilgileri, teorik ve uygulamalı olarak vermek.

İçerik

Bu ders içeriğinde sigorta branşları ve can sigortaları, sağlık sigortalarının genel özellikleri, hayat sigortaları poliçe çeşitleri vb. konuları ele alınacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Başlangıçta ders konuları, ders yürütücü tarafından anlatılması.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bankacılık alanında Hayat Sigortaları hakkında bilgi sahibi olması.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.