DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Kod BASI2185
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Uzman FAHRİYE FİDAN SÖNMEZGÜL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Banka tarafından yola çıkarak dış ticaret işlemlerinde banka ve bankacıların yetki ve sorumlulukların önemini ve sınırlarını anlatmak. Bu amaçla banka bünyesindeki ithalat ve ihracat işlemlerinin iş akışlarını vaka çalışmaları yaparak kavratmaya ve dış ticaret alanında çalışmaya yönlendirmek.

İçerik

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan tüm belgeleri, teslim ve ödeme şekillerini tanıtmak; ithalat ve ihracat için ayrı ayrı iş akışlarını ve yasal çerçeveyi örneklerle işlemek.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, teori ve banka eğitim notları üzerinden anlatım

Kaynaklar

Ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dış ticarete ilişkin dinamikler anlatılırken, öğrencilerin kendi alanlarında yaşam boyu öğrenme ve analiz etme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.