TİCARET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı TİCARET HUKUKU Kod BASI2182
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi RAMAZAN DURGUT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilere ticaret hukukunun temel kavramlarını öğretmek ve bu bilgileri iş hayatında kullanma yetisi kazandırmak.

İçerik

Ticaret hukukunun esası ve hukuki kaynakları, ticari işletme, ticari iş ve ticari hükümler, ticari yargı, tacir ve tacir olmanın hükümleri, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, kıymetli evrak hukukunun genel esasları, bono, çek ve şirketler hukukunun genel esasları konuları işlenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Teorik anlatım, karşılıklı soru - cevap, tartışma, örnek olay çözümü ve karar incelemesi.

Kaynaklar

Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan: Ticaret Hukuku Bilgisi, 13. Baskı, Bursa, 2018. Sumer, Ayşe: Ticaret Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, 2018. Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan: Kıymetli Evrak Hukuku, 8. Baskı, Bursa, 2018. Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku, 6. Baskı, Bursa, 2018.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ticaret hukuku konularında edinilen teorik bilgileri kullanma, problem çözme, analitik düşünme, etkili ve rasyonel karar alma konularında beceri kazandırmak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.