GENEL İKTİSAT

İzlence Formu

Ders Adı GENEL İKTİSAT Kod BASI7163
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MİTHAT ZEKİ DİNÇER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı temel ekonomik kavramları tanımlamak ve üretici ve tüketici davranışlarını hem kısa hem de uzun dönemde piyasa dengeleri ile birlikte açıklamaktır.

İçerik

Giriş Düzeyinde İktisat Biliminin Tanımı, Kapsamı ,Mikro İktisada Giriş Bağlamında Tüketici Ve Üretici Davranışlarına İlişkin Temel Konular İle Piyasa Yapıları Ve Denge Durumlarıile Faktör Piyasaları Ve Denge Durumlarının Öğretilmesi

Öğretim Yöntemleri

Genel olarak, konular dersin öğretim görevlisi tarafından açıklanmaktadır. Buna ek olarak, e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu kullanılmaktadır.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde Mikro İktisat dersini alan öğrenci, sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme; iktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilme; öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme; temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme; Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme; iktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma; Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma; hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma bilgi, beceri ve tutumlarına çok iyi derecede sahip olacaktır.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.