BANKACILIĞA GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı BANKACILIĞA GİRİŞ Kod BASI1209
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. NURİ GÜZVELİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, Bankacılık Programı'nı seçmiş öğrencilere, bu sektörde çalışacak öğrencilere mali piyasaları, mali piyasanın başta bankalar ve bankacılık olmak üzere kurumlarını ve faaliyetlerini tanıtmak, bunların bir ülkenin ekonomik hayatı için önemini anlatmak ve benimsetmek, sevdirmektir. Bu amacın sağlanmasıyla öğrencilerin hem üniversite eğitimlerinde, hem çalışma hayatlarında başarılı ve mutlu olmaları hedeflenmektedir.

İçerik

Bankacılığa Giriş dersinin genel ve özet tanımı, temel mali piyasalar ve esas konu olarak bankalar ve bankacılık olmak üzere mali piyasa kurumlarının öneminin, amaçlarının ve faaliyetlerinin anlatılmasıdır.

Öğretim Yöntemleri

Kısaca Cumhuriyet öncesi ve sonrası Bankacılık tarihinin, güncel mali piyasaların, bankacılık sektörü ve bankaların temel tanımlarının, hedeflerini ve faaliyetlerinin yer aldığı A4 boyutundaki 72 sayfalık notlar bir dosya halinde öğrencilere dağıtılmaktadır. Bu yazılı notlardaki konular sınıfta anlatılmaktadır. Anlatım esnasında, öğrencilerin derslere aktif katılımı sağlanmakta, gerçek bankacılık iş hayatından ve faaliyetlerinden örnekler verilerek, öğrencilerin teorik ve pratik olarak ve konuları severek yetişmelerine yönelik bir öğretim şekli seçilmektedir.

Kaynaklar

Bankacılığa Giriş Ders Notları, Hazırlayan: Nuri GÜZVELİ

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bankacılık alanında bilgi sahibi olması.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.