YABANCI DİL I

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİL I Kod ODYD0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TUNCER CAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin günlük hayata dair temel düzeyde ihtiyaç duydukları sözcük ve ifade biçimlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Dil öğrenme becerilerinin tümünü içeren ve bunların A1 düzeyinde öğretimi için tasarlanmış, karşılıklı etkileşimi esas alan, çıktıları ile öğrencinin yaşamın temel alanlarına dönük ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

İletişimsel yöntem

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yabancı dil dersi dünyaya açılan bir kapı oluşturduğundan her alan için gerekli bir derstir. Bu bakımdan Yabancı Dil (İngilizce) dersi tüm bireylerin eğitiminde oldukça önemlidir. Uluslararası bir dil olan İngilizce ile eğitimleri sırasında ve ilerideki yaşamlarında hem iş hayatında hem dünyada olup biteni doğru şekilde anlamak adına da önemlidir. Lisanüstü eğitimde İngilizce kaynaklardan yararlanabilmeyi de sağlayan İngilizce, aynı zamanda günlük hayatta yaşamını devam ettirebilecek derecede kendini ifade edebilmek, İngilizce gazete dergi gibi yazıları okuyup anlayabilmek, kişilerle diyalog kurabilmek anlaşabilmek için tüm hayat boyunca önemini koruyacak bir derstir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.