TEMEL HUKUK

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL HUKUK Kod BASI1167
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM KAYA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavramları ve özellikle özel hukuk hakkında temel bilgileri vermektir. Böylece öğrencilerin özel hukuk sorunlarını kavrama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Böylece öğrencinin hukuki bir altyapı oluşturarak, temel kavramları anlaması ve bunları kullanabilmesi de hedeflenmektedir.

İçerik

Özel hukukun temel kavramları ile temel alanları. Genel hatlarıyla hukuk ve diğer toplumsal düzen kuralları, hak ve hukuk düzeni, kurallar hiyerarşisi. Medeni Hukukun genel kavramları, kişiler hukukundaki temel ilkeler. Hak ve fiil ehliyetinin temel özellikleri ile içeriğinin anlatılması. Kişiliğin korunması. Tüzel kişilere dair temel hususlar. Aile, eşya ve miras hukukuna dair temel bazı kavramlar.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı ve ders sırasında örnek olayların değerlendirilmesi ve tartışarak inceleme yöntemi. Tekrar etme ve soru cevap ile derinleştirme.

Kaynaklar

1. Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2008 2. Turgut Akıntürk, Medeni Hukuk İstanbul 2008, 3. Kemal Oğuzman / Nami Barlas, Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul 2012. 4. Mustafa Dural/ Suat Sarı, Türk Özel Hukuku, Cilt 1 Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2012.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023