TEMEL KREDİ BİLGİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL KREDİ BİLGİLERİ Kod BASI1179
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. CEMAL USUĞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Krediler ile ilgili temel bakış açısına sahip olmalarını sağlamak

İçerik

Bankacılıkta kredinin temel kavramları ve temel kredi politikaları

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı

Kaynaklar

Bankalar Birliği Yayınları, Bankaların yayınları, Bankacılık Kanunu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Olumludur. Bunun dışında her ders konutya ilişkin film ve diğer dökümanlarda derste verilmektedir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.