FİNANS MATEMATİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı FİNANS MATEMATİĞİ Kod BASI1218
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İSMAİL MÜFİT GİRESUNLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Finans matematiğinin temel kavramlarını öğretmek. Bu kavramlar yardımıyla yüzde, faiz ve ıskonto hesapları yapabilmek, bankacılık sektöründe kullanılan konularda yetkinlik kazanmak..

İçerik

Oran ve orantı hesapları. Maliyet ve satış fiyatları ile karın hesaplanması. Yüzde hesapları. Alaşım hesapları. Faiz ve faiz Türleri ve hesapları. İskonto hesapları, Bileşik Faiz, Bankacılık ürünlerinin fiyatlaması

Öğretim Yöntemleri

Tahta ve/veya projeksiyon makinesi

Kaynaklar

Prof. Dr. Bülent Kobu; İşletme Matematiği, Avcıol Basım Yayın. 2-Prof.Dr. Ertuğrul Çetiner; Ticari ve Mali Matematik; Gazi Kitabevi. 3-Yrd. Doç. Dr. Zehra Başkaya; Finans Matematiği, Ekin Kitabevi. 4-Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu; Finans Matematiği Çalışma Kitabı, Literatür Yayıncılık

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Temel finans matematiği bilgilerini meslek yaşamında kullanabilmek.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.