İŞYERİ UYGULAMASI I

İzlence Formu

Ders Adı İŞYERİ UYGULAMASI I Kod BASI1214
Kredi 0 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MİNİRE KIRBAŞLI
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Bankacılık ve Sigortacılık sektörünü tanımak,becerilerini geliştirmek ve teorik olarak almış olunan bilgileri uygulamaya dönüştürerek bakış açılarını geliştirmek.

İçerik

Öğrencilerin mesleğe yönelik nitelikli insan gücü formasyonu alabilmeleri için gerekli beceri, mesleki görgü ve alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak ve bunun yanında Bankacılık ve Sigortacılık uygulamalarında iş akışlarının iş yeri açısından somut olarak hangi kurallar üzerinden nasıl uygulandığını öğrencilere gözlem yapma yoluyla teorik bilgilerin pratik bilgilerle pekiştirilerek en etkin öğrenimin yararları planlamaktır.

Öğretim Yöntemleri

Birebir işbaşı eğitimi, Teorik anlatım, soru-cevap, örnek uygulama çözmek

Kaynaklar

İş yeri

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Eğitim dönemlerinde okutulan teorik dersler ile yapılan iş yeri eğitimi, program yeterlilikleri eşleşmektedir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.