YABANCI DİL II

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİL II Kod ODYD0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. İREM DAMLA ŞİMŞEK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

İçerik

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

Foley, M., & Hall, D. (2012). MyGrammarLab. Harlow: Pearson Longman. Murphy, R., Craven, M., & Viney, B. (2004). English Grammar In Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English : with Answers (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Walker, E., & Elsworth, S. (2000). Grammar practice for elementary students: with key (New ed.). Harlow: Longman. Clarke, S. (2008). Macmillan English Grammar: in Context.. Oxford: Macmillan Education.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde Yabancı Dil II dersini alan öğrenci; yabancı dilin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel kavramları açıklayabilme, yabancı dil alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma, problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olma, alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmada iyi derecede katkı sağlarken; mezunların, yabancı dile ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanım kazanması, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanabilme, alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yine alanı ile ilgili bilgileri toplama, çözümleme, yorumlama ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme, alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapmaya yöneltme, alanında temel kavram ve kuramları özümsemiş, yeterli altyapıya sahip; kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorgulayabilme veya kullanabilme becerisine sahip olabilmeyi çok iyi öğrenmiş olur.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.