TÜRK DİLİ II

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK DİLİ II Kod ODTD0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. SEVAL ERGÜDER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türkçenin tarihi gelişimi , dil ve kültür ilişkileri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kurallarını gençlerimize en iyi şekilde öğretmek temel amaç olarak benimsenmiştir.

İçerik

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

1. Üniversiteler İçin Türk Dili-( Muharrem Ergin) 2. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Analtım- (Doç.Dr. Aziz Kılınç) 3. Sözcük Türleri - (Doğan Aksan) 4. Kültür ve Dil- (Mehmet Kaplan) 5.Ders hocalarının kendi ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde TÜRK Dili I dersini alan öğrenci; Türk Dili-2 dersi'nin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel kavramları açıklayabilme, ,alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma, problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olma,alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmada iyi derecede katkı sağlarken; mezunların,Türk diline ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanım kazanması, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanabilme, alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yine alanı ile ilgili bilgileri toplama, çözümleme, yorumlama ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme, alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapmaya yöneltme, alanında temel kavram ve kuramları özümsemiş, yeterli altyapıya sahip; kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorgulayabilme veya kullanabilme becerisine sahip olabilmeyi çok iyi öğrenmiş olur.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.